Huấn luyện An toàn trên công trường xây dựng theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Theo Mục 12 tại danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ ban hành cùng Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH, người làm các công việc trên công trường xây dựng như: Giám sát thi công; khảo sát xây dựng; thi công, lắp đặt đối với công trình; sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi, phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình; vận hành, chạy thử công trình bắt buộc phải được huấn luyện An toàn vệ sinh, lao động và được cấp Thẻ An toàn trước khi làm việc.

Xây dựng là một trong những ngành nghề mà tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm nhất cho người lao động, chính vì thế mà các khóa học huấn luyện an toàn thi công xây dựng là hết sức quan trọng để đảm bảo an toàn cho các hoạt động thi công.

1. Khóa học dành cho đối tượng nào?

Những người lao động bao gồm công nhân và cán bộ quản lý, giám sát, người làm các công việc trực tiếp thi công xây dựng công trình gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình xây dựng mới; sửa chữa, cải tạo, di rời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng

2. Nội dung khóa huấn luyện:

2.1 Hệ thống chính sách pháp luật ATVSLĐ

2.1.1 Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

2.1.2 Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

2.1.3 Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

2.2 Kiến thức cơ bản về ATVSLĐ

2.2.1 Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.

2.2.2 Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

2.2.3 Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

2.2.4 Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

2.2.5 Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

2.3 Kiến thức chuyên ngành về thi công xây dựng

Kiến thức tổng hợp về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, quy trình làm việc trong môi trường thi công xây dựng.

2.3.1 Các yếu tố nguy hiểm, có hại liên quan đến công việc thi công xây dựng

– Các nguy cơ tiềm ẩn trong môi trường thi công xây dựng

2.3.2 Các nguyên tắc đảm bảo ATVSLĐ liên quan công việc thi công, xây dựng

– Quy trình thi công xây dựng đảm bảo an toàn

– Quy trình xử lý sự cố trong thi công xây dựng

2.3.3 Thực hành các biện pháp, phương tiện đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong công việc thi công xây dựng.

2.4 Kiểm tra kết thúc khóa học

3. Kết quả cuối khóa

– Cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn thi công xây dựng theo quy định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *