Công ty Cổ phần Đào tạo – Kiểm định – Đo kiểm môi trường là đơn vị được Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội công nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ Kiểm định kỹ thuật an toàn theo Giấy chứng nhận 92/GCN-KĐ cấp ngày 13 tháng 07 năm 2018

Theo Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH ban hành cùng Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngăt về An toàn vệ sinh, lao động, những thiết bị này bao gồm những thiết bị có mức độ rủi ro cao, khi xảy ra sự cố có thể ảnh hưởng lớn đến con người, tài sản và môi trường. Chính vì lý do này, thiết bị phải được kiểm định và đăng ký trước khi đưa vào sử dụng. Trong quá trình sử dụng, thiết bị phải được kiểm định định kỳ (thời gian giữa 2 lần kiểm định phụ thuộc vào chủng loại và tình trạng thiết bị).