Khóa huấn luyện ATVSLĐ
Xem thêm

Lớp Đào tạo kỹ năng Sơ cấp cứu

 • Huấn luyện lần đầu: 16 giờ
 • Huấn luyện định kỳ: 8 giờ
 • Tần suất: 1 năm/lần

Huấn luyện Giảng viên ATVSLĐ

 • Huấn luyện lần đầu: 48 giờ
 • Gia hạn định kỳ: 8 giờ
 • Tần suất: 1 năm/lần

Đào tạo kỹ năng PCCC, CNCH

 • Huấn luyện lần đầu: 48-72  giờ
 • Huấn luyện định kỳ: 48 giờ
 • Tần suất: 1 năm/lần

An toàn Điện TT 05/2021/TT-BCT

 • Huấn luyện lần đầu: 24 giờ
 • Huấn luyện định kỳ: 8 giờ
 • Tần suất: 1 năm/lần
TƯ VẤN
Xem thêm
TƯ VẤN