Đào tạo kỹ năng Ergonomics

Ergonomics là khoa học liên ngành, được cấu thành từ các khoa học về con người để phù hợp công việc, hệ thống máy móc, thiết bị, sản phẩm và môi trường với các khả năng về thể lực, trí tụê và cả với những hạn chế của con người.

ergonomics

1. Nhiệm vụ của Ergonomics:

Ergonomics có 4 nhiệm vụ chính:

Nghiên cứu (NC) để giải quyết một cách tối ưu mối quan hệ giữa con người với các công cụ và đối tượng lao động.Nghiên cứu để giải quyết 1 cách tối ưu mối quan hệ giữa các bộ phận trong một máy, một dây truyền sản xuất.Nghiên cứu để giải quyết một cách tối ưu mối quan hệ giữa con người và các ĐKLĐ. Nghiên cứu để giải quyết một cách tối ưu mối quan hệ giữa người với người.

2. Ðối tượng nghiên cứu Ergonomics:

ergonomics-2

Con người : mọi người trong xã hội đều có thể trở thành các đối tượng nghiên cứu Công cụ máy móc : tất cả các công cụ, phương tiện máy móc phục vụ cho con người trong cuộc sống, lao động, học tập. Công việc : bất cứ loại công việc nào trong xã hội. Vị trí lao động : tại bất cứ vị trí lao động nào có người lao động Môi trường lao động : tất cả các yếu tố của MTLÐ : như các yếu tố vật lý, yếu tố hóa học – bụi, yếu tố sinh học, tổ chức lao động.

Hình ảnh lớp đào tạo

* Hãy liên hệ với chúng tôi theo số Hotline (024) 6682.0082 để được báo giá tốt nhất và được tư vấn trực tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *