Kiểm tra Kỹ thuật an toàn các loại máy làm đất làm đường, phục vụ thi công

Tại sao là Kiểm tra an toàn chứ không phải là kiểm định an toàn?

Kiểm định an toàn: Theo Tiêu chuẩn TCVN 4244-2005 TCVN 5209:1990,TCVN 4755:1989, định nghĩa của kiểm định là: Việc kiểm tra, thử nghệm, phân tích của cơ quan kiểm định nhằm đánh giá tình trạng an toàn của các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm nghặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại các tiêu chuẩn, quy phạm nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Kiểm tra an toàn: Kiểm tra, phân tích của cơ quan kiểm định nhằm đánh giá tình trạng an toàn của thiết bị trong quá trình làm việc.( ở đây không có thử nghiệm).

Kiểm tra an toàn máy làm đất bao gồm:

– Máy xúc, đào

– Máy san.

– Máy cạp.

– Máy ủi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *