Huấn luyện An toàn khi làm việc trên cao theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Theo Mục 7 tại danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ ban hành cùng Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH, người làm việc trên cao cách mặt bằng làm việc từ 2 mét trở lên, trên sàn công tác di động, nơi cheo leo nguy hiểm bắt buộc phải được huấn luyện An toàn vệ sinh, lao động và được cấp Thẻ An toàn trước khi làm việc.

Làm việc trên cao là một trong những môi trường làm việc hết sức nguy hiểm cho người lao động, do đó mà những người làm các công việc cách xa mặt đất cần phải tham gia khóa huấn luyện an toàn làm việc trên cao để đảm bảo an toàn cho ít nhất là bản thân mình.

1. Đối tượng học viên tham gia khóa học:

Người lao động làm các công việc làm việc trên cao cách mặt bằng làm việc từ 2 mét trở lên, trên sàn công tác di động, nơi cheo leo nguy hiểm. Bao gồm:

– Công nhân, kỹ sư

– Cán bộ quản lý, giám sát an toàn hay kể cả những giảng viên huấn luyện an toàn.

2. Nội dung huấn luyện:

Theo chương trình khung Nghị định 44/2016/NĐ-CP về huấn luyện An toàn cho nhóm 3.

2.1 Hệ thống chính sách pháp luật ATVSLĐ

2.1.1 Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

2.1.2 Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

2.1.3 Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

2.2 Kiến thức cơ bản về ATVSLĐ

2.2.1 Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.

2.2.2 Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

2.2.3 Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

2.2.4 Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

2.2.5 Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

2.3 Kiến thức chuyên ngành về công việc được xem là làm việc trên cao

2.3.1 Kiến thức cơ bản về công việc trên cao

– Các hành động và điều kiện không an toàn khi làm việc trên cao

– Các phương pháp bảo vệ ngã cao (Fall Protection Methods)

– Các công cụ làm việc trên cao: thang, giàn giáo,….

– Thiết bị bảo hộ khi làm việc trên cao

– Các phương pháp giải cứu (Rescue Methods )

– Quy trình giải cứu tai nạn khi làm việc trên cao

2.3.2 Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm việc trên cao

2.3.3 Các nguyên tắc đảm bảo ATVSLĐ khi làm việc trên cao

– Quy trình làm việc trên cao cho đảm bảo an toàn

– Quy trình xử lý sự cố khi làm việc trên cao

2.3.5 Thực hành các phương tiện đảm bảo ATVSLĐ, ứng cứu tình huống khẩn cấp, chữa cháy, sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động khi làm việc trên cao.

2.4 Kiểm tra kết thúc khóa học

3. Kết quả cuối khóa huấn luyện an toàn

– Cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn làm việc trên cao theo quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *