Quy trình Kiểm định kỹ thuật An toàn

27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn theo Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ ngày 01/06/2017) ngày 28/12/2016 ban hành 30 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của bộ lao động – thương binh và xã hội như sau:

PHỤ LỤC

TÊN VÀ KÝ HIỆU CỦA CÁC QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TT Tên quy trình Số hiệu
1 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi, nồi đun nước nóng QTKĐ:01-2016/BLĐTBXH
2 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi gia nhiệt dầu QTKĐ:02-2016/BLĐTBXH
3 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống điều chế tồn trữ và nạp khí QTKĐ:03-2016/BLĐTBXH
4 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đường ống dẫn hơi nước, nước nóng QTKĐ:04-2016/BLĐTBXH
5 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn khí y tế QTKĐ:05-2016/BLĐTBXH
6 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa khí công nghiệp QTKĐ:06-2016/BLĐTBXH
7 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bình chịu áp lực QTKĐ:07-2016/BLĐTBXH
8 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh QTKĐ:08-2016/BLĐTBXH
9 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng kiểu cầu (Cầu trục, cổng trục, bán cổng trục, pa lăng điện) QTKĐ:09-2016/BLĐTBXH
10 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục tự hành QTKĐ:10-2016/BLĐTBXH
11 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bàn nâng QTKĐ:11-2016/BLĐTBXH
12 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn sàn nâng người QTKĐ:12-2016/BLĐTBXH
13 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn pa lăng xích kéo tay QTKĐ:13-2016/BLĐTBXH
14 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn tời điện dùng để nâng tải QTKĐ:14-2016/BLĐTBXH
15 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn tời điện dùng để kéo tải theo phương nghiêng QTKĐ:15-2016/BLĐTBXH
16 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn tời tay QTKĐ:16-2016/BLĐTBXH
17 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng hàng QTKĐ:17-2016/BLĐTBXH
18 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng người QTKĐ:18-2016/BLĐTBXH
19 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn vận thăng nâng hàng có người đi kèm QTKĐ:19-2016/BLĐTBXH
20 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn vận thăng nâng hàng QTKĐ:20-2016/BLĐTBXH
21 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện QTKĐ:21-2016/BLĐTBXH (đã được thay thế bằng QTKĐ 02-2021/BLĐTBXH)
22 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy thủy lực QTKĐ:22-2016/BLĐTBXH (đã được thay thế bằng QTKĐ 02-2021/BLĐTBXH)
23 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy chở hàng (dumbwaiter) QTKĐ:23-2016/BLĐTBXH
24 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện không có phòng máy QTKĐ:24-2016/BLĐTBXH (đã được thay thế bằng QTKĐ 02-2021/BLĐTBXH)
25 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang cuốn và băng tải chở người QTKĐ:25-2016/BLĐTBXH
26 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn sàn biểu diễn di động QTKĐ:26-2016/BLĐTBXH
27 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn tàu lượn cao tốc QTKĐ:27-2016/BLĐTBXH
28 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống máng trượt QTKĐ:28-2016/BLĐTBXH
29 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đu quay QTKĐ:29-2016/BLĐTBXH
30 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cáp treo chở người QTKĐ:30-2016/BLĐTBXH

Trong năm 2021, đã có các Quy trình Kiểm định mới được ban hành và thay thế các Quy trình Kiểm định cũ như:

01 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Thang máy (Kèm theo Thông tư 12/2021/TT-BLĐTBXH) QTKĐ:02-2021/BLĐTBXH
02 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Chai chứa khí công nghiệp (Kèm theo Thông tư 17/2021/TT-BLĐTBXH) QTKĐ:06-2021/BLĐTBXH
03 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Hệ thống đường ống bằng kim loại dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan (Kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BLĐTBXH) QTKĐ:31-2021/BLĐTBXH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *