Huấn luyện An toàn khi làm việc với Hóa chất theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Theo Mục 2 tại danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ ban hành cùng Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH, người lao động trực tiếp sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển hóa chất nguy hiểm, độc hại theo phân loại của hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất.

1. Đối tượng học viên tham gia khóa học này?

Người lao động là những người trực tiếp sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển hóa chất nguy hiểm, độc hại theo phân loại của Hệ thống hóa học toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất.

2. Nội dung huấn luyện

2.1 Hệ thống pháp luật ATVSLĐ

2.1.1 Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

2.1.2 Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

2.1.3 Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

2.2 Kiến thức cơ bản về ATVSLĐ

2.2.1 Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.

2.2.2 Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

2.2.3 Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

2.2.4 Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

2.2.5 Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

2.3 Kiến thức chuyên ngành về công việc có sử dụng hóa chất

2.3.1 Khái niệm chung về hóa chất

2.3.1 Các yếu tố nguy hiểm, có hại liên quan đến các hoạt động trực tiếp sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển hóa chất nguy hiểm, độc hại.

– Nhận diện các nguy cơ – đặc tính nguy hại của hóa chất

– Hóa chất dễ cháy nổ, gây oxy hóa, độc hại, gây kích ứng

– Nhận diện hóa chất nguy hại, bụi & khí độc

– Những tác hại của hóa chất lên cơ thể và môi trường

– Những tác hại của bụi và khí độc

2.3.2 Các nguyên tắc đảm bảo ATVSLĐ liên quan đến công việc hoạt động trực tiếp sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển hóa chất nguy hiểm, độc hại.

– Các nguyên tắc lưu trữ và vận chuyển hóa chất

– Những biện pháp tổ chức phòng ngừa tại nạn hóa chất

– Ngăn ngừa sự nhiễm bẩn

– Các thủ tục thải bỏ hóa chất

– Hoạch định các tình huống khẩn cấp

– Sơ cấp cứu tai nạn lao động do hóa chất

2.3.3 Thực hành các biện pháp, phương tiện đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển hóa chất nguy hiểm, độc hại.

– Diễn tập ứng phó sự cố tràn, đổ hóa chất nguy hiểm, độc hại

2.4 Kiểm tra kết thúc khóa học

3. Kết quả cuối khóa:

Cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn theo quy định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *