Huấn luyện An toàn vệ sinh công nghiệp theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Theo Mục 13 tại danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ ban hành cùng Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH, người lao động làm các công việc như vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại , xử lý nước thải, rác thải, thông tắc cống.

1. Đối tượng học viên tham gia khóa học:

Người lao động làm vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại.

2. Nội dung huấn luyện của khóa học:

2.1 Hệ thống pháp luật ATVSLĐ

2.1.1 Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

2.1.2 Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

2.1.3  Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

2.2 Kiến thức cơ bản về ATVSLĐ

2.2.1 Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.

2.2.2 Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

2.2.3 Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

2.2.4 Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

2.2.5 Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

2.3 Kiến thức chuyên ngành về công việc làm vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại

2.3.1 Các yếu tố nguy hiểm, có hại liên quan đến công việc vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, chuồng trại

2.3.2 Các nguyên tắc đảm bảo ATVSLĐ khi thực hiện công việc vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, chuồng trại

2.3.3 Thực hành sử dụng các phương tiện phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong công việc vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, chuồng trại

2.4 Kiểm tra kết thúc khóa học

3. Kết quả cuối khóa: Cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn theo quy định của pháp luật.

Đảm bảo vệ sinh môi trường làm việc và môi trường nói chung chính là một mục tiêu mà các doanh nghiệp cần phải hướng đến và làm được trong quá trình hoạt động của mình. Công tác vệ sinh cần thực hiện đầy đủ và đúng quy trình, và khóa học này có thể giúp cho các học viên làm được điều đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *