Quan trắc Môi trường Ergonomic

Quan trắc môi trường lao động gồm nhiều nghiệp vụ khác nhau. Và một trong số đó chính là đánh giá môi trường Ergonomic. Với mọi doanh nghiệp hay đơn vị sử dụng lao động, đây đều là vấn đề quan trọng cần được lưu tâm. Tuy nhiên, vẫn còn không ít doanh nghiệp chưa hiểu rõ và chú trọng điều này.

Ergonomic trong lao động là gì?

Có nhiều cách hiểu và cách định nghĩa khác nhau về Ergonomic trong môi trường lao động. Có thể hiểu về khái niệm này theo 3 cách sau:

– Ergonomic là khoa học liên ngành, được cấu thành từ các khoa học về con người để phủ hợp công việc, hệ thống máy móc, thiết bị, sản phẩm và môi trường với các khả năng về thể lực, trí tụê và cả với những hạn chế của con người.

Quan trắc môi trường ergonomic

– Ergonomic là khoa học liên ngành nghiên cứu về các phương tiện, phương pháp sản xuất, môi trường lao động và sinh hoạt phù hợp với các đặc điểm hình thái, sinh lý, tâm lý của con người để học có thể làm việc có năng suất cao, an toàn, vệ sinh và thoải mái khỏe mạnh

– Ergonomic là sự ứng dụng các khoa học sinh học về người kết hợp với các khoa học khác vào người lao động và môi trường của họ, sao cho họ đạt được sự thỏa mãn tối đa, đồng thời tăng năng suất lao động

Mục đích của quan trắc môi trường Ergonomic

Việc quan trắc môi trường Ergonomics có thể góp phần bảo vệ và giữ gìn sức khỏe lâu dài cho người lao động. Việc này cũng giúp giảm thiểu được các tác hại nghề nghiệp, phòng chống các bệnh nghề nghiệp và bệnh liên quan tới nghề nghiệp. Nhờ quan trắc Ergonomic trong môi trường  lao động, doanh nghiệp có thể tạo ra sự tiện lợi trong lao động; học tập và cuộc sống của người lao động.

Chưa hết, Ergonomic làm cho mọi hoạt động trong lao động và cuộc sống trở lên hiệu quả hơn, năng suất lao động cao hơn, chất lượng cuộc sống tốt hơn. Nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động chính là cái đích cuối cùng của quá trình lao động. Vì thế, mọi doanh nghiệp cần nhận thức đúng đắn về việc quan trắc môi trường Ergonomic.

Quan trắc môi trường ergonomic

– Thiết kế các hệ thống lao động, áp dụng các hệ thống lao động trong tất cả các cơ sở có sử dụng lao động (cơ sở sản xuất, kinh doanh, văn phòng…)

– Thiết kế vị trí lao động, áp dụng cho mọi vị trí lao động;

– Thiết kế máy móc công cụ, áp dụng cho mọi máy móc, công cụ lao động.

Cả ba nguyên tắc quan trắc này đều tạo điều kiện lao động tối ưu, đảm bảo an toàn, thoải mái và sức khỏe của người lao động trong môi trường làm việc.

Tại sao doanh nghiệp cần quan trắc môi trường Ergonomic thường xuyên?

Việc quan trắc môi trường Ergonomic thường xuyên không chỉ giúp doanh nghiệp hoàn thành trách nhiệm của mình với người lao động; là quyền lợi của người lao động. Việc này giúp doanh nghiệp tuân thủ những yêu cầu về pháp luật.

Cụ thể, Bộ Luật lao động 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 quy định: người sử dụng lao động có nghĩa vụ bảo đảm các điều kiện môi trường làm việc và an toàn lao động; đồng thời kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc của cơ sở để đề ra các biện pháp loại trừ, giảm thiểu các mối nguy hiểm, có hại, cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động (điều 138).

Vấn đề này được quy định trong Luật An toàn vệ sinh lao động, Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Nghị định số 44/2016/NĐ-CP cũng có những quy định chi tiết về đánh giá Ergonomic nhưng phạm vi điều chỉnh bắt buộc mới dừng lại ở các ngành nghề công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm.

Theo luật định, không phải tổ chức nào cũng đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP và nghị định 140/2018/NĐ-CP. Công ty STIE là một trong số những đơn vị đươc cấp phép. Nếu có nhu cầu quan trắc môi trường lao động nói chung và quan trắc môi trường Ergonomic nói chung, doanh nghiệp có thể liên hệ với kiemdinh6 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *